อยู่ด้วยกัน กระทบกัน นั่นไม่แปลก
...อ่านต่อ
แม้บึงน้ำ ลำราง ลึกกว้างใหญ่
...อ่านต่อ
เมธีชน ถึงต้อยต่ำ เผ่ากำเนิด
...อ่านต่อ
อย่าสนใจ คำคน บ่นเบียดสี
...อ่านต่อ
เมื่อผู้ใหญ่ ไม่คิด รับผิดชอบ
...อ่านต่อ
เอาเชือกผูก มัดคน จนแน่นหนา
...อ่านต่อ
มีหนังสือเ ก็บไว้ แต่ในตู้
...อ่านต่อ
เป็นผู้ใหญ่ ไม่คิด รับผิดชอบ
...อ่านต่อ
ร้อนไฟโกรธ มีอะไร เทียบได้ติด
...อ่านต่อ
แม้บึงน้ำ ลำราง ลึกกว้างใหญ่
...อ่านต่อ
ร้อนไฟโกรธ มีอะไร เทียบได้ติด
...อ่านต่อ
ปากของกา เกริ่นกล่าว ว่ายาวอยู่
...อ่านต่อ
คำนินทา พาให้ เข้าใจผิด
...อ่านต่อ
เจดีย์ใหญ่ แวววาม งามผ่องผุด
...อ่านต่อ
น้ำในบ่อ ในคลอง ในหนองสระ
...อ่านต่อ
เจ้าเด็กน้อย เกิดมา กายาเปล่า
...อ่านต่อ
มีไม้เท้า ใช้ยัน ยุดกันร่าง
...อ่านต่อ
ไม้ลูกดก นกเพียร แวะเวียนหา
...อ่านต่อ
ไม้ลูกดก นกเพียร แวะเวียนหา
...อ่านต่อ
รู้ว่าไฟ ก็อย่าต้อง เป็นของร้อน
...อ่านต่อ
ลิ้นกับฟัน ย่อมกระทบ ขบกันบ้าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล