แสงตะวัน

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2548

 

ร้อนไฟโกรธ

มีอะไร

เทียบได้ติด

ดวงอาทิตย์

ฤทธิ์แรง

แสงสะท้อน

เผาทุกสิ่ง

ลุกไหม้

เป็นไฟฟอน

ก็ไม้ร้อน

แรงโรจน์

เท่าโกรธเลยฯ

 Total Execution Time: 0.0014153321584066 Mins