มาแต่ตัว

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2548

 

เจ้าเด็กน้อย

เกิดมา

กายาเปล่า

พอโตเข้า

คว้าหมด

ลาภยศศักดิ์

ทรัพย์สะสม

ยึดไว้

ชื่นใจนัก

 Total Execution Time: 0.0063173333803813 Mins