ความสุขที่เริ่มจากกลางกาย

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2559

 

ความสุขที่เริ่มจากกลางกาย

 

ความสุขที่เริ่มจากกลางกาย

           ความสุขที่เริ่มจากจุดเล็กๆ ในกลางกายเรา  ก็จะค่อยๆ ขยายไปสู่คนรอบข้าง   ไปสู่ทุกคนในครอบครัว  จากครอบครัวสู่สังคม  จากสังคมสู่ประเทศชาติ  จากทุกชาติ  สู่ทั่วโลก  แล้วความสุขขยายครอบคลุมไปทั่วจักรวาล  เป็นสุขที่ไม่มีประมาณ  มีความ     สดชื่นเบิกบาน  เป็นอิสระ  เป็นความสุขที่ไม่ถูกครอบงำด้วยความหายนะ  เพราะจิตหลุดพ้นจากความโลภ โกรธ หลง  จึงเป็นอิสระในการเสวยสุขได้เต็มที่  ซึ่งความสุขอันเที่ยงแท้ถาวรนี้ รวมประชุมอยู่ในธรรมกาย

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0034487803777059 Mins