ใจหยุด เป็นทางมรรคผล

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2559

 

ใจหยุด เป็นทางมรรคผล

 

ใจหยุด เป็นทางมรรคผล

           ธรรมที่พระตถาคตเจ้ากล่าวดีแล้วนั่นน่ะไม่ใช่ทางอื่น  ทางมรรคผลนี่เอง   การทำใจให้หยุดนั่นแหละเป็นตัวมรรคทีเดียว  พอใจหยุดก็เป็นตัวมรรค ก็จะมีผลต่อไป 

          เมื่อใจหยุดเป็นตัวมรรคแน่นอนแล้ว  มรรคผลเกิดเป็นลำดับไป พอใจหยุดก็ได้ชื่อว่า  เริ่มต้นโลกียมรรค  มรรคผลนี่แหละเป็นธรรมที่พระตถาคตเจ้าตรัสดีแล้ว  ต้องเอาใจหยุด ถ้าใจไม่หยุดเข้าทางมรรคไม่ได้ เมื่อไปทางมรรคไม่ได้ ผลก็ไม่ได้เหมือนกัน

 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี

 

 

 Total Execution Time: 0.019784716765086 Mins