ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด
หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์
พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
๑. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒. วัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
๓. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

๑. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม

๒. วัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

๓. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021886984507243 Mins