บุญจากการฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวัน

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2559

 

บุญจากการฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวัน

 

บุญจากการฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวัน

           ถ้าเราปฏิบัติธรรมทุกวัน  แม้ว่าจะมืดบ้าง เมื่อยบ้าง ฟุ้งบ้าง  หยุดบ้าง ไม่หยุดบ้างก็ตาม  แต่บุญจากการฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวัน  พระนิพพานที่ละเอียดๆ ท่านจะได้ช่อง สอดบุญศักดิ์สิทธิ์มาปรับ มาแก้ไขเราได้  แต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเอง นำใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แล้ว การที่ท่านจะมาเชื่อมกับเรามันก็ยาก  เพราะพญามารเขาบดบัง  แล้วตรึงเราไปติดในสิ่งอื่นๆ  ทำให้ใจเราหยาบ 

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๗ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011623660723368 Mins