กายมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบารมีได้

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2559

 

กายมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบารมีได้

 

กายมนุษย์เท่านั้นสร้างบารมีได้

        เราเกิดมาสร้างบารมี  ก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่ เต็มกำลัง  อย่าไปขยักขย่อน  เพราะชีวิตมนุษย์สั้นนัก ไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว  การเวียนว่ายในสังสารวัฏนี้ กายมนุษย์เท่านั้น  ที่สร้างบารมีได้  กายอื่น ภพอื่นทำได้ยาก

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0010822971661886 Mins