ปัญหา เอาชนะด้วยปัญญา

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2559

 

ปัญหา เอาชนะด้วยปัญญา

 

ปัญหา เอาชนะด้วยปัญญา

          ทุกคนมีปัญหาชีวิต  แต่เราจะเอาชนะด้วยปัญญา  ปัญญาจะได้ ต้องมีสมาธิ  จะมีสมาธิก็ต้องมีสติ  สติ  คำๆ นี้จะต้องมีในการสร้างบารมี ปัญหาชีวิต  เราจะเอาชนะได้ ด้วยปัญญา  แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้  ให้อยู่เฉยๆ  ให้ตั้งมั่น รักษาที่มั่น  ถ้ารุกไปข้างหน้าไม่ได้  ก็ให้รักษาที่มั่น

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0048630674680074 Mins