แค่คิด..ก็สำเร็จ

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 

แค่คิด..ก็สำเร็จ

 

 ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จ  จะเกิดขึ้นได้ เพราะ 1 สมอง 2 มือ คือ..ต้องขยัน ต้องเก่ง  ต้องทำด้วยตัวเองนั้น  ถูกต้องเพียงส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่สมบูรณ์   เพราะบางทีมีหลายสมองหลายมือ ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย 

 

 แต่สำหรับบางคน  ไม่ได้ใช้สมองกับมือ  แค่นึกๆ คิดๆ ดำริอยู่ในใจก็สำเร็จได้  เพราะมีบางคนคอยช่วยเหลือ และมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมาเอื้ออำนวย  ทั้งนี้ก็เพราะ..กำลังบุญ  นับว่าน่ามหัศจรรย์ทีเดียว

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.030854717890422 Mins