ทำบุญให้ครบทุกหมู่

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ทำบุญให้ครบทุกหมู่

 

บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์
ที่เรากระทำด้วยกาย วาจา ใจ
ทางมาแห่งบุญก็มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น
บุญแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ให้ผลไม่เหมือนกัน
ทำทานทำให้รวย
รักษาศีลทำให้สวย ให้หล่อ
ภาวนาทำให้ฉลาด
เราจะทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
แล้วหวังให้ได้ผลครอบจักรวาลทั้งหมด...
ย่อมเป็นไปไม่ได้
มันต้องทำให้ครบทุกอย่าง
เหมือนการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานให้ครบทั้ง ๕ หมู่

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0037928859392802 Mins