วันมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2559

วันมหาปูชนียาจารย์
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี