พิธีตักบาตร และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศเนปาล

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตร และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศเนปาล
พิธีตักบาตร และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ในโครงการบรรพชาสามเณรเนปาล ๑๕๐ รูป
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถึง วันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ประเทศเนปาล

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086735089619954 Mins