พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ ในวันเข้าปัจฉิมพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2562

พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์
ในวันเข้าปัจฉิมพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

                       เข้าพรรษา หมายถึง การอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝนของพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางพระวินัยภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ ท่านปรับเป็นอาบัติ  และการเข้าพรรษาจะต้องกล่าวคำอธิษฐาน เรียกว่า อธิษฐานพรรษา  ระยะกาลเข้าพรรษามี ๒ ครั้ง คือ เข้าวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑
เรียกว่า เข้าปุริมพรรษา
                     

                       หากเข้าระยะแรกนี้ไม่ทันก็ให้เข้าในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๙  และไปออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒
เรียกว่า เข้าปัจฉิมพรรษา  พระสงฆ์ส่วนใหญ่นิยมเข้าปุริมพรรษา

 

ที่มา : หนังสือคำวัด : พระมหาโพธิวงศาจารย์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0065660834312439 Mins