ความเป็นสิริมงคล

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2559

 

ความเป็นสิริมงคล

 

ความเป็นสิริมงคล

 

.....สิริมงคลทั้งหลาย จะเริ่มขึ้นที่จิตใจก่อน  แล้วเกิดตอนใจหยุด  เพราะถ้าเราควบคุมใจตัวเองได้  รักษาใจให้สงบ ให้หยุดนิ่งได้  ไม่ว่าเราจะพบกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตาม  เราจะไม่หวั่นไหวในทุกสิ่ง ทำใจหยุดได้ เวลาใด เวลานั้นก็  ถือว่าเป็นมงคล  เป็นเวลาฤกษ์งาม  ยามดี มีมหาโชคมหาลาภ  แต่ถ้าเวลาใดเราหวั่นไหวต่อเรื่องราว เหตุการณ์หรือบุคคล ใจไม่หยุดนิ่ง ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นตัวของตัวเอง  เมื่อนั้นก็ถือว่าไม่เป็นเวลาที่เป็นมงคล ความเป็นสิริมงคลที่แท้จริง  จะเกิดเมื่อใจหยุดนิ่ง  ใจใสสะอาดบริสุทธิ์  นั่นแหละเป็นเวลาแห่งมงคลอันสูงสุด

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 Total Execution Time: 0.00095458428064982 Mins