แหล่งแห่งบุญกุศลที่แท้จริง

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2558

 

แหล่งแห่งบุญกุศลที่แท้จริง

 

การตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม  เป็นทางมา แห่งมหากุศล   ยิ่งถ้าเรานำใจ มาหยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ จนกระทั่งเข้าถึง พระธรรมกายภายใน 


เราจะเข้าถึงแหล่ง แห่งบุญกุศลที่แท้จริง เป็นท่อธารบุญที่หลั่งไหล มาจากอายตนนิพพาน ใจเราจะแช่อิ่มอยู่ในบุญ เหมือนอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญ โดยเฉพาะเมื่อใจ อยู่กับบุญตลอดเวลา

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011246840159098 Mins