ไม่สู้ ไม่หนี สร้างบารมีเพิ่มขึ้น

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

 

ไม่สู้ ไม่หนี สร้างบารมีเพิ่มขึ้น

 

ขณะนี้พระพุทธศาสนากำลังตกอยู่ในอันตราย !

หลวงพ่อทตฺตชีโว ได้ให้โอวาทโดยสรุปดังนี้

 

ไม่สู้...
ไม่หนี...
สร้างบารมีเพิ่มขึ้น...

 

.....ไม่สู้... ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆ หรือสู้แบบใช้อารมณ์   แต่ไม่สู้...หมายถึง การให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจ โดยเอาความจริง มาชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

.....ไม่หนี  หมายถึง  ไม่ไปไหน ให้มาวัดมาทำกิจกรรม และปฏิบัติธรรมร่วมกัน

 

.....สร้างบุญเพิ่ม หมายถึง สิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ในเรื่องบุญเรื่องบารมี ก็ขอให้ทำกันต่อไป และให้ทำเพิ่มขึ้น เพื่อบุญนั้นจะได้มาปกป้องพระพุทศาสนา


.....เพราะในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกกล่าวร้าย แต่ด้วยบารมีของพระองค์ ทำให้ ผู้กล่าวร้ายพุทธองค์นั้นมีอันเป็นไปภายใน7วัน ! แต่...ยุคของเราบารมียังไม่เท่าพระองค์ จึงจำเป็นต้องสร้างบารมีเพิ่มขึ้น

 

.....วันมาฆบูชามากันให้เต็มลานธรรม และช่วยกันดูแลสาธุชน ที่มาให้มีความอบอุ่น เพราะผู้ที่มีศรัทธาในพระ พุทธศาสนาก็พร้อมจะ ปกป้องพระพุทธศาสนา...

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099596579869588 Mins