ของขวัญวันเกิดหลวงพ่อ

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

 

ของขวัญวันเกิดหลวงพ่อ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๒๗

          ของขวัญวันเกิดหลวงพ่อ : ใกล้วันเกิดหลวงพ่อแล้ว ทำที่หลวงพ่อชอบสิ ลูกก็รู้นี่ว่าหลวงพ่อชอบอะไร หลวงพ่อชอบให้ลูกทุกคนเข้าถึงพระธรรมกาย รู้แจ้งเห็นแจ้งในวิชชาธรรมกาย ถ้าลูกทุกคนได้ไปรู้ไปเห็นวิชชาธรรมกาย หลวงพ่อก็มีความสุข แต่คนที่มีความสุขก่อนคือตัวลูก ที่มีความสุขเพราะเข้าถึงจริง ๆ คนที่ได้คนแรกคือตัวลูก ส่วนหลวงพ่อได้ภาพรวม ต่างคนต่างได้ ให้ของขวัญหลวงพ่อได้มั้ยล่ะ ปีนี้ให้เป็นปีที่ดี เราจะได้ไปรู้ไปเห็นความจริงของพระอริยเจ้า หลวงพ่อจะปีติใจที่ลูก ๆ เข้าถึงจริง ๆ เมื่อลูกเข้าถึงจริง ๆ เราจะต้องรักษากายหยาบให้นิ่ง ๆ ไม่เคลื่อนจากกลาง ให้เราเอาความสุข ความบริสุทธิ์ ไม่ติดอะไรเลยจริง ๆ ใจต้องเกลี้ยงจริง ๆ ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ ถ้าฐานทัพหยาบไม่บริสุทธิ์ จะเข้าไปถึงผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร ผู้บริสุทธิ์ก็อยู่กับผู้บริสุทธิ์ เหมือนฝูงนกก็อยู่กับฝูงนก ฝูงเนื้อก็อยู่กับฝูงเนื้อ เราต้องทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้น ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องนิ่ง ๆ เพราะถ้าไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นมลทินของใจ ถ้าใจเราบริสุทธิ์ มันจะนิ่ง อยากอยู่ภายในเอง มันจะไม่อยากไปติดกับคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องกะโหลกกะลาอะไร เพราะมันไม่บริสุทธิ์ ใจไม่บริสุทธิ์มันจะกระเจิดกระเจิงนะ ถ้าตัวเราไม่บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์และผู้ที่บริ สุทธิ์ได้ยังไง นับตั้งแต่วันนี้ไป ให้เป็นวันคืนแห่งความบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งนิ่งในนิ่ง จนความบริสุทธิ์รวมตัวหยุดนิ่ง เป็นความสว่าง ใจที่บริสุทธิ์จะมีความสุขเพิ่มขึ้น ๆ 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0036075671513875 Mins