ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2563

11-9-63-1-br.jpg

ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

              ต้องบริหารเวลาให้เป็น
จัดสรรเวลาของเราให้ลงตัว
ให้มีเวลาว่างสำหรับแสวงหา
หนทางพระนิพพานของตนเองให้ได้
อย่างน้อยวันละชั่วโมง หรือสองชั่วโมงก็ยังดี

 

               ส่วนเวลาอื่นที่เรามีภารกิจประจำวันที่ต้องทำก็พยายามฝึกฝน
ทำควบคู่กับภารกิจนั้นไป เพราะภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน

ใครทำสองอย่างนี้ไปพร้อม ๆ กันได้ ถึงจะเรียกว่า  บริหารเวลาเป็น  มีความตั้งใจ
ที่จะทำความปรารถนาของเราให้สมหวัง ย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต
ภารกิจกับจิตใจควรจะไปด้วยกัน ไม่ควรเป็นสิ่งที่แย้งกัน หรือเป็นข้ออ้างว่า

 

               เราต้องทำธุรกิจการงาน จะต้องเรียนหนังสือ เลยทำให้ไม่มีเวลา

หรือบางคนอ้างว่า  สุขภาพไม่แข็งแรง ยังเจ็บป่วยไข้ คอยให้หายป่วย
แล้วค่อยแสวงหาหนทางพระนิพพานทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ

เพราะเรามีเวลาของชีวิตที่จำกัดเหลือเกิน และความตายก็ไม่มีนิมิตหมาย
 

๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018773917357127 Mins