ทุกภารกิจ ฝึกจิตได้

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2563

23-4-62-3-b.jpg

ทุกภารกิจ ฝึกจิตได้

              การทำสมาธิ  เราสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ  ทุกภารกิจเราสามารถฝึกใจได้  ให้สังเกตดูใจตัวเราเอง สังเกตดูการกระทำ การพูด การคิดทุกอย่างที่เราทำ ว่า “ พอดี ” แล้วหรือยัง ไม่ว่าจะกวาดบ้าน จะล้างถ้วย ล้างชาม จะหั่นผัก งานต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน  ซึ่งเราต้องทำ

 

              ถ้าเราสามารถทำงานเหล่านี้ให้พอดีได้แล้ว เราก็สามารถฝึกใจให้พอดีได้  นั่นคือ เราจะรู้จักคำว่า “ วางใจให้ถูกส่วน ” แล้วธรรมะก็จะเกิดเป็นความสว่างขึ้นในใจ

             

               ดูคุณยายอาจารย์ฯ เป็นตัวอย่าง  ท่านทำงานหยาบได้พอดีทุกอย่าง  งานละเอียดท่านจึงสามารถทำได้ดี


๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012069014708201 Mins