สุขจริงๆ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2558

 

สุขจริงๆ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๕

                สุขจริงๆ : ถ้าวันใดลูกครอบครองจุดสว่างเล็ก ๆ ใส ๆ ตรงนี้ได้ จุดสว่างเล็ก ๆ ใส ๆ ที่เกิดเอง เพราะมีอยู่แล้ว ครอบครองจุดนี้ให้ได้ ให้ติดทุกอิริยาบถ และให้รู้ว่า ใส...เป็นยังไง สว่าง...เป็นยังไง เห็น...เป็นอย่างไร จุดเริ่มต้นจริง ๆ ที่เราเห็นแล้ว เราจะยอมรับ เพราะความสุข ความบริสุทธิ์ ความสว่าง ความนิ่ง แล้วเราจะเข้าใจว่า ความบริสุทธิ์ในระดับปฐมมรรคเป็นอย่างไร 

                 ให้รู้จักคำว่า...หยุด : ความสุข ความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์สังเกตที่ใจมันนิ่ง ๆ เกลี้ยง ๆ มันไม่ติดอะไรเลย วางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง จึงจะครอบครองกลางได้ หยุดนิ่ง วางทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่าง ลองดูซิ ให้วางทุกสิ่ง แรก ๆ เราก็ต้องทิ้งบ้าง ไม่ทิ้งบ้างนี่นะ เพราะยังมีความคุ้นเคย แต่ต้องทิ้งให้ได้ ถ้าไม่ได้ มันไม่ได้ ถ้าเราไม่วางทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่าง เข้ากลางไม่ได้หรอก ลูกต้องจำนะ ต้องจับหลักตรงนี้ ที่มีความคิดอะไรแว้บมา แสดงว่า เรายังไม่ทิ้งสมบูรณ์ ยังไม่วางทุกสิ่ง ยังไม่ทิ้งทุกอย่าง ยังเข้ากลางไม่ได้ ยังครอบครองกลางไม่ได้ นี่เป็นข้อสังเกตนะ ให้มีความบริสุทธิ์ มีความสุข ง่าย ให้รู้จักคำว่า...หยุดก่อน

             ติดหยาบ : ใครยังติดหยาบอยู่ไหม หมายถึงเรื่องทางโลก ถ้าเป็นเรื่องงาน เรื่องทั่วไป ก็ยังดีหน่อย แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมณะ และสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์ ต้องตัดให้ได้ เพราะถ้าไม่มีเรื่องหยาบ เหลือเรื่องเดียว คือ “ตั้งใจมาก” อันนี้แก้ไม่ยาก

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038974523544312 Mins