สัมมาอาชีพ...อาชีพที่ปลอดภัย

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2562

สัมมาอาชีพ...อาชีพที่ปลอดภัย

จะประกอบอาชีพอะไร
ต้องเลือกให้ดี
เพราะมันมีผล
กับความใสความหมองของใจ

เราจะเห็นภาพนั้น ได้ยินเสียงนั้น และถูกบันทึกเป็นภาพเอาไว้ในใจ มันจะปรุงให้ใจเราใสหรือหมองตลอดเวลาเลย จะถูกบันทึกอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ และจะไปฉายเป็นภาพให้เห็นตอนใกล้จะละโลก ที่เรียกว่า “กรรมนิมิต”
เหมือนเราดูหนังอยู่คนเดียว ซึ่งมีตัวเองเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายอยู่ตรงนั้น

มีผลทำ ให้ใจหมองหรือใส คตินิมิตก็จะไปตามความใสความหมองของใจ แล้วนำไปสู่ปรโลก คือ สุคติ หรือทุคติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นตรงนี้ ถึงสอนว่าให้ประกอบ
สัมมาอาชีวะเท่านั้น งดเว้นมิจฉาอาชีวะ ๕ อย่าง คือ ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์
ค้ายาพิษ ค้าสุรายาเสพติด และค้าสัตว์นำไปฆ่า
เพราะฉะนั้น เรื่องอาชีพไม่เลือกไม่ได้ ต้องเลือกให้ดี
ไม่อย่างนั้นจะมีคำว่า สัมมาอาชีวะได้อย่างไร
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021084280808767 Mins