ถ้าอยากได้จริง ต้องได้

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2559

 

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๓๙

              ถ้าอยากได้จริง ต้องได้ : หมั่นทบทวนดูตัวเราว่า เราอยากได้ธรรมะจริงหรือไม่ อยากเข้าถึงวิชชาธรรมกายจริงไหม เราจะรู้ตัวเราว่า เรายังไม่อยากได้อย่างแท้จริง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าดี เรายังไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากนัก ยังเป็นความอยากสังเคราะห์ (Synthetic) ถ้าอยากได้อย่างแท้จริง จะต้องมีจิตตะ ใจจดจ่อ เราจะทำในทุกอิริยาบถ ในทุกกิจกรรม ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน และทุกกิจกรรม ในช่วงแรก ต้องทำอย่างนี้ไปก่อน ถ้าทำ ๆ หยุด ๆ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง หรือปล่อยใจไปเรื่อยเปื่อย แล้วไปทำอย่างอื่นมากกว่า อย่างนี้ยาก แต่ถ้าความอยากได้มีมาก แต่เกินไปนิด อย่างนี้ไม่ยาก แค่ปรับลดลงมาอีกหน่อยก็จะพอดี ถ้าอยากได้จริง ๆ ต้องได้ เพราะฉะนั้นต้องถามตัวเราว่า เราอยากได้จริงหรือไม่ ถ้าอยากได้จริง ต้องได้ ปรับตรงนี้แล้วจะสมปรารถนา 

             แสนจริง : ให้เขียนประสบการณ์ภายในมาตามความเป็นจริง เอาจริง ๆ เรื่องจริงอิงนิยายไม่ต้องเอามา เอาจริง ๆ จริงแสนจริง

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.047402067979177 Mins