ครอบครองจุดเล็กใส

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2559

 

ครอบครองจุดเล็กใส

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๓๘

             ครอบครองจุดเล็กใส : จุดเล็กใสสว่าง ถ้าลูกครอบครองได้ชัดใสสว่าง ต้องยิ่งกว่าลืมตาเห็น ใสกว่าเพชร สว่างกว่าดวงอาทิตย์ ลูกฝึกตรงนี้นะ basic ให้แน่น ตรงนี้สำคัญ ๆ ๆ ๆ เพราะต่อไปลูกต้องพึ่งตัวเอง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ถ้าลูกครอบครองจุดเล็กใสสว่างได้ เรื่องนี้เรื่องเล็ก ต้องครอบครองให้ได้ มีความชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ เบิกบาน นิ่งแน่น อย่างมีพลังเอง เป็นของเราเอง ลูกจึงจะไปตรงนั้นได้ โดยเฉพาะจุดเล็กใสเป็นเครื่องยืนยันทะลุปรุโปร่ง ถ้าลูกยังครอบครองสิ่งเล็ก ๆ ไม่ได้ อย่าหวังครอบครองสิ่งใหญ่ ๆ ๆ ไม่อยู่หมัด ก็อยู่มือ อยู่ศอก อยู่เข่า เอาให้ได้ ของเราแค่ดูเฉย ๆ เอาให้มันอยู่ให้ได้ในสายตา ไม่ให้คลาดสายตาไปได้ อย่างมีความสุข เบิกบาน บุญบันเทิง แล้วเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นเอง เราจะเป็นสิ่งนั้นเอง ไม่ต้องบีบบังคับ ไม่ใช่ล่าอาณานิคม แต่อาณานิคมสมัครใจยกสมบัติให้ ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลย เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิ ยกราชสมบัติให้ ที่ผ่านมา เราได้ครอบครองความรู้สึก เราชนะแล้ว ชิตังเม อย่างแผ่วเบา ต่อไปเราจะ ชิตังเม อย่างดัง ๆ ๆ จุดเล็ก ๆ นี้เราจะครอบครองให้ได้ จุดใหญ่ ๆ ก็สบาย สิ่งเล็ก ๆ ต้องครอบครองได้ แล้วจะไปครอบครองสิ่งใหญ่ ๆ ได้

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001355250676473 Mins