ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาให้ไหลผ่าน

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2562

ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาให้ไหลผ่าน

อย่าต่อต้านก็จะหายถ้าไม่สน

เหมือนกระจกคันฉ่องส่องใจตน

ให้รู้ว่าดวงกมลเป็นอย่างไร

บางช่วงใจของเราไม่ผ่องผุด

แต่บางช่วงบริสุทธิ์แสนสดใส

จงเฝ้าเพียรเรียนรู้ให้เข้าใจ

จะมีสิ่งใหม่ใหม่ให้เราดู

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012513160705566 Mins