เราไม่ได้ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ย

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2562

เราไม่ได้ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ย

ทำเสบยใจสบายได้แหง๋แหง๋

ก็พวกเราท่านผู้รู้เขาดูแล

ล้วนแต่ธาตุแก่แก่ในนิพพาน

ตะวันธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010063131650289 Mins