แปะติดภาพกลางกาย ตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๓

 

แปะติดภาพกลางกาย : ลูกต้องแปะติดภาพให้ได้ตลอดเวลานะ เพื่อใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะของใจ เหมือนเอากาวมาแปะติดภาพไปไว้ที่กลางกาย ต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ ในช่วงเวลาทำภารกิจ กิจวัตร กิจกรรมต่าง ๆ

ถ้าแปะติดภาพตรงนี้ได้ เวลามานั่งธรรมะในรอบ ใจจะนิ่งได้เร็ว ถ้าใจตั้งมั่นในระดับหนึ่ง แม้มีภารกิจงานหยาบก็จะไม่มีผลให้แปะติดภาพดวง หรือองค์พระ ฝึกให้ได้ตลอดเวลา การเข้าถึงธรรมะภายในจะเร็วมาก เพียงแค่แปะติดภาพเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นดวง องค์พระ หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ แปะติดให้ชัดเท่าลืมตาเห็นนะ

 

ตามรอยเท้าพ่อ : ให้ทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ทำตามแบบแผนที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้น พระองค์เป็นอย่างไร เราก็จะเป็นอย่างนั้น พระองค์ทรงหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ เราก็หลุดพ้นได้ เพราะฉะนั้นข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่มีในพระธรรมวินัยต่างเป็นไปเพื่อนำเราไปสู่อายตนนิพพานทั้งสิ้น

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010934511820475 Mins