หากลูกละเอียดแล้ว เมื่อใด

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2562

หากลูกละเอียดแล้ว

เมื่อใด

งานหยาบเสร็จเร็วไว

เมื่อนั้น

หากลูกเถลไถล

เรื่องหยุด

งานหยาบชะลอขั้น

สำเร็จให้ห่างไกล

ตะวันธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0021955331166585 Mins