นั่งยิ้มยิ้มสิจ๊ะหน้าแย้มยิ้ม

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2562

นั่งยิ้มยิ้มสิจ๊ะหน้าแย้มยิ้ม

หลับตาพริ้มยิ้มละไมดั่งเพชรใส

ให้ใจจิตวิญญาณบานหทัย

แผ่ขยายจนครอบคลุมภพอนันต์

หากนั่งดีมีรางวัลให้นั่งต่อ

ใจของพ่ออยากให้ลูกนั้นสมฝัน

ทำวิชชาครานี้ได้อัศจรรย์

ได้ช่วยกันโรมรันเช่นชาติเดิม

ตะวันธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041571855545044 Mins