ประคองใจตลอดเวลา สร้างโลกสวยด้วยใจเรา

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๔

 

ประคองใจตลอดเวลา : ลูกต้องประคองใจที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาเวลาออกนอกห้องปฏิบัติธรรม ช่วงทำภารกิจงานหยาบ ต้องประคองใจให้ได้ตลอดเวลา ช่วงฝึกใหม่ ๆ จะหลุดบ้าง ไม่เป็นไร ฝึกบ่อย ๆ ต่อไปจะค่อย ๆ นิ่งนอกรอบได้ยาวขึ้นไปเอง

 

 บรมสุข : ความสุขที่แท้จริง อยู่ภายในกลางกายของเรา ตรงตำแหน่งฐานที่ ๗ ของพระธรรมกาย เป็นที่พรั่งพรูของความสุขทั้งหลาย เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขทั้งมวล ถ้าเราอยากเข้าถึงบรมสุขภายในชีวิตนี้ เราจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งทุกวัน ฝึกฝนไปเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ สมาธิก็จะค่อยๆ สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงด้วยกำลังแห่งความเพียรของเรา

 

สร้างโลกสวยด้วยใจเรา : ไม่มีวิธีการใดเลย ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัวการทะเลาะเบาะแว้ง ความเห็นผิด หรือทิฏฐิมานะ ให้หมดไปได้ดีเท่ากับการปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเรา

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010739326477051 Mins