อานิสงส์ของการหยุดนิ่ง

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2559

 

อานิสงส์ของการหยุดนิ่ง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๐๙

          อานิสงส์ของการหยุดนิ่ง : ปล่อยใจทุกสิ่ง ทุก ๆ อย่าง อย่างเบาสบาย ดื่มกินความสุข สุขุมลุ่มลึกตามลำดับ นิ่งหยุดใจเข้าไปเรื่อย ๆ ให้เห็นอานิสงส์ของการหยุดนิ่ง ว่ามีคุณประโยชน์มากต่อตัวของเรา ต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย อย่างสบาย ๆ มีความสุขทุกขั้นตอน ต้องหายสงสัยทุกขั้นตอน เราฝึกตามลำพัง ทุก ๆ อย่างวางทุกสิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวความชัด ความใส ความบริสุทธิ์จะมาเอง รู้แจ้งเห็นแจ้ง ปล่อยวางทุกสิ่ง ทำซ้ำ ๆ เข้าไปเรื่อย ๆ จุดเล็ก ๆ พรวดลงไป ทำซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ นิ่งในนิ่งเบา ๆ สบาย ๆ

          ตรึกคืออะไร แตะคืออะไร : “ตรึก” คือ การนึกถึงดวงใส ๆ องค์พระใส ๆ อย่างสบาย ๆ   คล้าย ๆ กับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย ถนัดนึกถึงองค์พระ ก็นึกองค์พระ ถนัดนึกดวงแก้ว ก็นึกถึงดวงแก้ว  หรือสิ่งที่นอกเหนือจากนี้  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตา นึกถึงสิ่งนั้น เอาไว้ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗  อย่างสบาย ๆ เพื่อให้ใจของเรามีหลักยึด จะได้ไม่ซัดส่ายไปคิดเรื่องอื่น “แตะ” คือ ดูเฉย ๆ ดูธรรมดา ๆ เหมือนดูก้อนอิฐก้อนหิน แต่ว่ามันเบามาก โดยที่เราไม่ได้พยายามที่จะให้มันเบา มันเบาของมันเอง เพราะจิตมันละเอียดไปในระดับนั้นแล้ว  ก็ดูต่อไปเรื่อย ๆ อย่างสบาย ๆ ดูเข้าไปตรงกลางสิ่งที่เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นดวงใส ๆ องค์พระใส ๆ ดูเข้าไปเรื่อย ๆ   

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01384584903717 Mins