ความลับของชีวิต

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2559

 

ความลับของชีวิต

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๐๘

             หยุดนิ่งสมบูรณ์จะมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน : ปล่อยไปเลย ให้ละเอียด ถ้าเราละเอียดก็จะเห็นชัดเจนเลย ให้นึกถึงบุญ  แล้วอธิษฐานให้เราหยุดนิ่งได้สนิท มีความสุขเพิ่มขึ้น บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น รู้เห็นถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง ถ้าหยุดนิ่งสมบูรณ์ เราจะมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน บริสุทธิ์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน รู้แจ้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

          ความลับของชีวิต : เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในแล้ว บุญที่เกิดขึ้นก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมาร ที่ติดตามตัวเรามาข้ามชาติเป็นอัตโนมัติ จากหนักก็เป็นเบา เบาก็หาย ร้ายก็กลายเป็นดี วิบากกรรมที่เราทำผ่านมานั้นมีมากมาย เพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินับกันไม่ถ้วน แล้วส่วนใหญ่ก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดกันทุกชาติ บางชาติมาก บางชาติน้อย ทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิต แต่ว่าเราไม่รู้ เพราะว่ามีอวิชชาเข้ามาบดบัง ซึ่งเป็นธรรมธาตุอย่างหนึ่งที่มาบดบังเอาไว้ มาหุ้ม เคลือบ เอิบอาบ ซึมซาบ ปนเป็น สวมซ้อน ร้อยไส้ บังคับธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเรา กระทั่งเราไม่รู้เรื่องเลย เหมือนตกอยู่ในความมืด ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ว่ามาจากไหน มาทำไม อะไรคือเป้าหมายชีวิต หรือจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร ไม่รู้ว่า    มีพระรัตนตรัยในตัว ไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึก มิหนำซ้ำยังไปตรึกไปนึกในสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เขาก็บังคับบัญชากันอยู่เป็นชั้น ๆ อย่างนี้ หยุดใจได้เมื่อไร สิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผย เมื่อเราหลับตาแล้วมันไม่มืด ความสว่างเกิดขึ้นภายใน   มองผ่านแสงสว่างภายในไป เดี๋ยวก็จะพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเรา เราก็จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้  ทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ปลอดภัย และมีชัยชนะ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.081402067343394 Mins