สัมผัสเอง  

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

สัมผัสเอง  

            มาวัดครั้งแรกโดนพ่อแม่ญาติพี่น้องต่อต้านหนักมาก เพราะฟังสื่อสารพัดหลายทางแต่ตนเองก็ยังมา เพราะมาแล้วเห็นความสะอาดความมีระเบียบของวัด เห็นระบบการทำงานเป็นทีม ซึ่งมีความสามัคคีกันมาก และได้ฟังธรรมมะจากหลวงพ่อธัมมชโย สอนให้เราไม่ว่าร้ายใครเลย และท่านก็ไม่เคยว่าร้ายเพ่งโทษใครกลับแม้แต่นิดเดียว เข้าวัดมา 10 ปียังไม่เคยเห็นเลย จนรู้สึกว่านี่คือผู้นำที่สุดยอดมาก และข้าพเจ้ายังได้ลงช่วยอบรมคุณครูและเยาวชนอีกมากมาย ซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนในทางที่ดีขึ้นตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมได้ดีมาก ด้วยธรรมมะของหลวงพ่อทัตตะ ความดีสากล และจนปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็ยังมุ่งทำต่อไปจนพ่อแม่มองเห็นและเข้าใจ จนมาวัดในปัจจุบันด้วยการสัมผัสเองไม่ได้ฟังตามกัน

 

ชาลิณี บุญชูช่วย


 

 Total Execution Time: 0.01354976495107 Mins