ที่ผมรักวัดนี้ เพราะผมรักตัวเอง ครับ 

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2559

ที่ผมรักวัดนี้ เพราะผมรักตัวเอง ครับ 

 

ที่ผมรักวัดนี้ เพราะผมรักตัวเอง ครับ 

            ผมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ตอน ม.2 ที่ จ.ภูเก็ต ผมก็ได้ยินเพื่อนสามเณรเล่าให้ฟังถึงเจดีย์ ที่มีพระพุทธเจ้า 1 ล้านองค์ ผมก็คิดในใจว่าสักวันเราต้องไปดูที่นั่นด้วยตาเราเอง ผมเป็นคนชอบเปิดตู้พระไตรปิฎกและอ่านพระไตรปิกฎตั้งแต่เด็กน่ะครับอ่านทั้งคัมภีร์ของ ศาสนาดัง ๆ ในโลกและก็ศึกษาหนังสือที่บันทึกเกี่ยวกับคำสอนของพระดัง ๆ ในไทยไป เทียบเคียง ตามที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกนั้น ไม่ได้มีของไทยอย่างเดียวเมื่อผมได้ศึกษาของ ประเทศอื่นก็ยังมีเพิ่มเติมที่ไม่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิกฎไทยด้วย  ตอนที่ 1 อ.Akrapong Tipsirasage  อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ชวนผมไปวัดพระธรรมกาย ที่ผมรักวัดนี้ เพราะผมรักตัวเอง ครับ 


 

 

ชูศักดิ์ สุขใส

 Total Execution Time: 0.0011765638987223 Mins