"มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน"

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2559

"มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน"

 

"มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน"

          ทุกครั้งที่ได้รับเป็นอาสาสมัครโภชนาการ ของวัดพระธรรมกาย ทั้งเหนื่อย ทั้งง่วง ทั้งหิว แต่นั่นไม่ทำให้รู้สึกเหนื่อย หรือท้อเลย เพราะคำสอนที่คุณยายอาจารย์ฯ ท่านสอนไว้ "มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน"
คำนี้ไงที่จะปลื้มไปถึงนิพพาน


 

 

ศศิธร ดังใหม่
 

 

 

 Total Execution Time: 0.037481268246969 Mins