ได้รับการอบรม สั่งสอนจากวัด

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2559

ธนัญชัย ไชยสระแก้ว,ได้รับการอบรม สั่งสอนจากวัด,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ได้รับการอบรม สั่งสอนจากวัด

ผมมาวัดพระธรรมกายได้ ๓๓ ปีแล้ว โดยการนำพาของคุณพ่อและคุณแม่ครับ ผมได้รับการอบรมสั่งสอนจากวัด จากคนที่ใจร้อนมาก เปลี่ยนเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น โดยใช้การเรียนสมาธิแบบง่ายๆจากที่นี่ และผมยังเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้เด็ดขาด จากการเรียนรู้เรื่องโทษภัยของสิ่งเหล่านี้ ทั้งโทษภัยในปัจจุบัน และโทษภัยในปรโลกครับ ผมยังได้เรียนรู้การทำความสะอาดห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ทำให้ผมได้มีชีวิตที่มีความสุข และอยู่ในเส้นทางการทำความดี เป็นคนดีในสังคมคนหนึ่ง จึงอยากเรียนเชิญทุกๆ ท่านมาสัมผัสวัดพระธรรมกายด้วยตัวท่านเอง อย่างที่ผมได้มาสัมผัส และสามารถเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับ

                                                           ธนัญชัย ไชยสระแก้ว  

  

 Total Execution Time: 0.0024494330088298 Mins