อยากไปอีก

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

อยากไปอีก

           ในคำพูดที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนั้น มีแต่แอนตี้ต่างๆนานา ดิฉันจึงลองไปในครั้งแรกนั้นวัดพระธรรมกายสอนให้เราเป็นคนดี ให้เรียนรู้ความจริงในชีวิตหลายอย่าง มีแต่คนใจดีพูดเพราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส จึงทำให้ดิฉันอยากไปเป็นครั้งที่ สอง สาม สี่ ห้า และอยากไปช่วยงานบุญกับทางวัดพระธรรมกายต่อไป...

 

จิตราภรณ์ มีหมื่นไวย์
 

 Total Execution Time: 0.0011235316594442 Mins