กัลยาณมิตร

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

กัลยาณมิตร

          เพราะถ้าหากผมไม่รู้จักวัดพระธรรมกาย ก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมจะมืดบอดเพียงไร แต่เพราะมีกัลยาณมิตร คอยชักชวนให้ทำความดีและได้บวชพระธรรมทายาท ทำให้รู้เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง และหมั่นฝึกตนให้เป็นคนดีมีศีล มีคุณธรรม ชวนคนทำความดี เพราะชีวิตออกแบบได้

 

สุรเดช การนอก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011462116241455 Mins