สมาธิทำให้บรรลุธรรมได้

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2560

บุษฎี โฮลเตอร์,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา,บทความประจำวัน

 

สมาธิทำให้บรรลุธรรมได้

 

                       วัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สอนให้เป็นคนดี รู้จักบุญ บาป สอนให้ทำทาน รักษาศีล และที่ชอบที่สุดคือ การปฏิบัติสมาธิ เพราะสมาธินี่ทำให้มนุษย์สามารถบรรลุธรรม เป็นพระสัมพุทธเจ้าได้  ทุกคนเกิดมาล้วนมีบาปติดตัวมา เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเร่ง  สร้างบุญให้บาปตามไม่ทัน มาวัดแล้วได้เรียนรู้เรื่องความดีสากล คือสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และสมาธิ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้สึกศรัทธาหลวงพ่อและพระในวัดทุกรูป ท่านปฏิบัติชอบสอนให้เรารู้เป้าหมายชีวิต ให้เราได้ออกแบบชีวิตของตัวเราเอง ในภพชาติต่อไปกราบอนุโมทนาบุญ กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยอย่างสูงสุด ที่สร้างวัดให้ลูกๆทั่วโลกได้มาสร้างบารมีค่ะ


                                                                                                                                                                     

 

 

 

บุษฎี โฮลเตอร์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016914248466492 Mins