คุณค่า

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

คุณค่า

            เข้าวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ปี 2538 เมื่อเรียนจบได้มีโอกาสบวชศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอยู่ 1 ปี ตลอดเวลา 21 ปีที่เข้าวัดหลวงพ่อสอนแต่สิ่งที่ดีงาม และสามารถใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้เสมอมา การเข้าวัดทำให้เรารักพระพุทธศาสนาใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เห็นคุณค่าของการได้เกิดมาสร้างความดี ด้วยทาน ศีล และการเจริญภาวนา

 

วีระชัย  ปริญญาวิวัฒน์กุล

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011107484499613 Mins