ให้ทำเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุด

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2560

ให้ทำเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุด,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา,บทความประจำวัน

 

ให้ทำเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุด

 

               วัดพระธรรมกายสอนให้เรารักพระพุทธศาสนา สอนให้เราเป็นคนดี โดยการฝึกตนให้ทำความดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาสอนให้เรามีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนว่า เราเกิดมาทำไม สอนให้เราทำเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา สอนให้เรามีเป้าหมายของชีวิต่ที่ชัดเจนว่า เราเกิดมาทำไม สอนให้เราทำเหตุปัจจุบัน เพื่อส่งผลที่ดีในวันข้างหน้า วัดสอนให้เรารัการบุญ รักการรักษาศีลให้ครบ ๕ในทุกวันพระ รักการนั่งสมาธิ ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยปฏิบัติ เลย

            ที่สำคัญที่สุด วัดสอนให้เรารักและภูมิใจในวิชาชีพครู ว่าเป็นอาชีพที่เป็นบุญ เป็นอาชีพที่เดินตามรอยเท้าพระพุทธองค์ ผู้เป็น "บรมครู"  ทำให้เรารักในวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก
  
         เราโชคดีมากเหลือเกินที่ได้มาเจอวัด มาพบครูบาอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้เราดำเนินชีวิตในโลกได้อย่างถูกต้อง ดีงาม และมีเป้าหมาย ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดได้เกิดมาเป็นมนุษย์ รักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และครูไม่เล็กที่สุดค่ะ

                                                                                                                                                         

 

 

 

 นวลจันทร์ สมุทรสกุลเจริญ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047342697779338 Mins