แม่แบบของความสะอาด

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2559

แม่แบบของความสะอาด

 

แม่แบบของความสะอาด

           เข้าวัดมาตั้งแต่เรียนหนังสือนานแล้ว ประทับใจ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ท่านตอบคำถาม จากพวกวัยรุ่น อย่างพวกเราได้ชัดเจน แจ่มแจ้ง คุณยายฯ ก็เป็น  แม่แบบ ของความสะอาด และ ความเป็นระเบียบ ชั้นเทพ ใครจะเป็นคุณหนูมาจากไหน คุณยาย ฯ ไม่สนใจ ทุกคนต้องทำงานด้วยการรับบุญต่าง ๆ  แบบมีระเบียบ สะอาด ตามแบบ ที่คุณยายฯ สอนไว้ทำให้ดู โดยเฉพาะการล้างห้องน้ำ ทุกคนต้องผ่าน ขั้นตอนนี้หมด ไม่ยกเว้น การรับบุญต่างๆ  ในวัดเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเข้าใจ และรู้จักดี หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ท่านจะสอนวิธีการนั่งสมาธิ ดิฉันเติบโต และ เริ่มวัยชรามากับวัด ชักนำทุกคนในครอบครัว ให้เข้าวัด แม้ลูกตัวเองก็เลี้ยงมากับธรรมะ และ วัฒธรรม แบบวัดพระธรรมกายมาตลอด

 

ปรมาภรณ์ ธรรมปริพัตรา
 

 

 Total Execution Time: 0.016196000576019 Mins