เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2559

 

เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต

 

เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต

               เหตุที่เข้าวัดพระธรรมกาย เพราะมีแนวหลักปฏิบัติที่ดี และทำให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตผมเข้าวัดครั้งแรก วันที่ 20 ก.ค 2540 ต่อมาได้เข้ารับการบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่น 7,000 ตำบล และได้บวชเป็นพระพี่เลี้ยงอีกครั้ง โดยผมได้นำคำสอนของวัดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลยครับ 


ธนเศรษฐ กรานเจริญ

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017518150806427 Mins