ชีวิตนี้มีไว้เพื่อ "สร้างบารมี" 

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2559

ชีวิตนี้มีไว้เพื่อ "สร้างบารมี" 

 

ชีวิตนี้มีไว้เพื่อ "สร้างบารมี"          

            ก่อนเข้าวัดก็มีชีวิตที่ปกติเหมือนคนบนโลกทั่วไป แต่เมื่อได้เข้ามาวัดพระธรรมกาย ได้มาเจอกัลยาณมิตร มาศึกษาและรู้จักกฎแห่งกรรมที่วัดพระธรรมกายสอน ทำให้ได้ดำเนินชีวิตในเส้นทางที่ถูกต้อง ได้มีครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นแบบอันดีงาม ทำให้รู้ว่าทุกอนุวินาทีของชีวิตนี้มีคุณค่า ให้รู้ว่าชีวิตนี้มีไว้เพื่อ "สร้างบารมี" 


ธนาธิป พรธาดาวิทย์
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012469983100891 Mins