วัดนี้ช่วยสร้างสังคม

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

ด.ญ. กุสุมา ขาวเนตร,วัดนี้ช่วยสร้างสังคม,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

วัดนี้ช่วยสร้างสังคม

 "เพราะว่าวัดพระธรรมกาย เป็นวัดที่ช่วยฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยสอนให้คนไทยทำดี ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ วัดนี้ช่วยสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นมาก ทำให้คนสนใจที่จะเข้าวัด และปฏิบัติธรรม วัดนี้สอนให้เรารู้ว่า สวรรค์มีจริง นรกมีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และฉันก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ อย่างเต็มที่ค่ะ"

                                                                                                       ด.ญ. กุสุมา ขาวเนตร

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0046318173408508 Mins