หนูภูมิใจมากค่ะ

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

ด.ญ.สิราวรรณ เจิมดี,หนูภูมิใจมากค่ะ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

หนูภูมิใจมากค่ะ

"หนูไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนเลยค่ะ" จนได้มารู้จักป้าที่ทำงานของคุณแม่ ป้าก็เลยชวนหนูไปวัด ก็มีพี่ชวนมา เป็นอาสาสมัคร หนูภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นอาสาสมัคร ได้รู้จักวัดพระธรรมกาย ได้รู้จักหลวงพ่อธัมมชโย หนูคิดว่าการที่มา เป็นอาสาสมัคร ทำให้หนูฝึกตนให้เป็นคนดี ถ้าหนูไม่ได้เจอป้าและพี่ๆ หนูคงเลือกทางเดินผิดไปแล้วค่ะ ได้เข้าวัดแล้วทำให้หนูมีระเบียบมากขึ้น ลดทิฏฐิในตนเอง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา ไม่เห็นแก่ตัว หนูรักวัดพระธรรมกาย และรักหลวงพ่อมากค่ะ"

                                 ด.ญ.สิราวรรณ เจิมดี(น้องมัดหมี่)