หนูภูมิใจมากค่ะ

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

ด.ญ.สิราวรรณ เจิมดี,หนูภูมิใจมากค่ะ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

หนูภูมิใจมากค่ะ

"หนูไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนเลยค่ะ" จนได้มารู้จักป้าที่ทำงานของคุณแม่ ป้าก็เลยชวนหนูไปวัด ก็มีพี่ชวนมา เป็นอาสาสมัคร หนูภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นอาสาสมัคร ได้รู้จักวัดพระธรรมกาย ได้รู้จักหลวงพ่อธัมมชโย หนูคิดว่าการที่มา เป็นอาสาสมัคร ทำให้หนูฝึกตนให้เป็นคนดี ถ้าหนูไม่ได้เจอป้าและพี่ๆ หนูคงเลือกทางเดินผิดไปแล้วค่ะ ได้เข้าวัดแล้วทำให้หนูมีระเบียบมากขึ้น ลดทิฏฐิในตนเอง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา ไม่เห็นแก่ตัว หนูรักวัดพระธรรมกาย และรักหลวงพ่อมากค่ะ"

                                 ด.ญ.สิราวรรณ เจิมดี(น้องมัดหมี่)            

 

 

 

 

 

Total Execution Time: 0.0014660676320394 Mins