รู้ข่าวที่ออกไปตรงข้ามกับความเป็นจริง

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2559

รู้ข่าวที่ออกไปตรงข้ามกับความเป็นจริง

 

           รู้ข่าวที่ออกไปตรงข้ามกับความเป็นจริง

               มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเพราะเพื่อนชักชวนค่ะ ตนเองก็อยากมาเห็นด้วยตาตนเองว่าวัดจะใหญ่สักเท่าใด ทำไมมีข่าวออกไปในทางที่ไม่ดีนัก พอได้มาวัดบ่อย ๆ ก็ได้สมัครเป็นอาสาสมัครกับเพื่อนรัก แผนกต้อนรับสาธุชนใหม่ และทำหน้าที่ผู้นำรถเขตอนุสาวรีย์ชัย ได้ฟังคำสอนและศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อและพระอาจารย์ และรู้ว่าข่าวที่ออกไปนั่น มันตรงข้ามกับความเป็นจริงทั้งหมดค่ะ ก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนติดวัด อยากช่วยงานวัดมาก โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะ หลวงพ่อสอนแต่ให้พวกเรารักบุญกลัวบาป สอนให้พวกเราเป็นคนดี รักและเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ ก็เลยรักวัด รักหลวงพ่อค่ะ 


นรกมล แม็กกี

 

 Total Execution Time: 0.0018733143806458 Mins