เมื่อเราสว่าง

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

นลินรัตน์ บุญธนาโรจน์,เมื่อเราสว่าง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างตาม

 หากไม่มีวัดพระธรรมกาย วันนี้เราคงเป็นแค่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านเหมือนคนทั่วไป ไม่ได้มีครอบครัว          ธรรมกาย ที่อบอุ่นเหมือนอย่างทุกวันนี้ หลวงพ่อสอนให้รู้หน้าที่ของการเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ท่านสอนให้เราทำตัวเองให้สว่างด้วยธรรมะภายในก่อนแล้วคนรอบข้างและชาวโลกจะสว่างตามเราไปด้วย

                                    นลินรัตน์ บุญธนาโรจน์

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0030008474985758 Mins