ธรรมะแบบง่ายๆ

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

วิไลพร บุตรดาจันทร์,ธรรมะแบบง่ายๆ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

 ธรรมะแบบง่ายๆ

เริ่มจำความได้ก็สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยที่บ้านกับคุณพ่อทุกวันพระ พออายุ ๗ ขวบเข้าโรงเรียน ก็ได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองดี และวิชาศีลธรรม จนวัยรุ่นไปวัดบ้าง ได้เรียนรู้อะไรๆมากขึ้น แต่ก็ยังรักษาศีล ๕ได้ไม่ครบ จนเมื่อวันที่๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รู้จักวัดพระธรรมกายจากทีวีช่อง DMC ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงบุคคลรอบข้างด้วย เพราะวัดนี้สอนให้พาลูก เข้าวัดตั้งแต่อยู่ในท้อง สอนธรรมะแบบง่ายๆให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น รู้จักการทำทาน การรักษาศีล และการนั่งสมาธิ เป็นต้น

                                  วิไลพร บุตรดาจันทร์

 

 

 


 

Total Execution Time: 0.0090361475944519 Mins