วัดให้คำตอบในสิ่งที่อยากรู้

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2560

  วิชิต จินตภากร,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา,บทความประจำวัน

 

วัดให้คำตอบในสิ่งที่อยากรู้

 

                เมื่อก่อนเวลาเห็นพระ ไม่ทราบว่ามีคุณประโยชน์อันใดต่อสังคม เข้าใจว่าศาสนาพุทธเอาสวรรค์นรกมาหลอกให้คนทำดี และไม่กล้าทำชั่ว จนได้มาเห็นป้ายชวนบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วัดพระธรรมกาย เลยลองเข้าวัดมาบวชเพื่อศึกษา ซื่งที่วัดได้ให้คำตอบในสิ่งที่อยากรู้อย่างเป็นเหตุเป็ผล เข้าใจในชีวิตว่าคนเราเกิดมาทำไม ได้มีโอกาสนปฏิบัติธรรม ทำให้ชีวิตมีความสุข ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น เพราะรู้จักการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ ๓๑ ปีที่วเข้าวัด ไม่พบว่าวัดจะเสื่อมเสียดังเช่นที่กล่าวหาตามสื่อต่างๆ เลย หากมีที่ใดหลอกลวง ความจริงจะปรากฏในเวลาไม่ช้า ไม่สามารถหลอกคนไนานหลายสิบปี


                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

  วิชิต จินตภากร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029174399375916 Mins